Saigon Holiday Travel - Chuyên Tour Singapore Malaysia giá tốt
 TP Hồ Chí Minh
  30/10 - 11, 18, 25/11
 4 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  17, 26/10 - 03, 07, 14, 21, 28/11 - 05, 12/12
 4 ngày 3 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  12, 26/10, 02, 16, 30/11
 4 ngày 3 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  11, 25/10 - 01, 15/11
 4 ngày 4 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  21, 28/10 - 4,11,18,25/11 - 2,9,16/12
 5N4Đ
 TP Hồ Chí Minh
  17,24/10 01,08,15,22,29/11
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng ngày
 2 Ngày 1 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tuần
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng tuần
 3 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng ngày
 3 Ngày 3 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành tối thứ 6 hàng tuần
 2 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng ngày
 Đi về trong ngày
 TP Hồ Chí Minh
  Hàng tháng
 6 ngày 5 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tháng
 5 ngày 4 Đêm