Saigon Holiday Travel - Chuyên Tour Singapore Malaysia giá tốt
 TP Hồ Chí Minh
  6, 10, 14, 17, 24/08, 09, 20, 27/09
 4 ngày 3 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  27/09, 11, 25/10, 01, 15/11
 4 ngày 4 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  28, 29, 30/08, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/09
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  27/08, 03, 10, 17, 24/09
 4 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng ngày
 2 Ngày 1 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tuần
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng tuần
 3 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng ngày
 3 Ngày 3 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành tối thứ 6 hàng tuần
 2 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng ngày
 Đi về trong ngày
 TP Hồ Chí Minh
  Hàng tháng
 6 ngày 5 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Hàng tháng
 5 ngày 4 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tháng
 5 ngày 4 Đêm