Saigon Holiday Travel - Chuyên Tour Singapore Malaysia giá tốt
 TP Hồ Chí Minh
  02,09,31/12, 10,14/01
 4 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  05, 12, 20, 31/12 - 05,12,23/01 - 06/02
 4 ngày 3 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  10,16,25/01, 06/02
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  12, 26/10, 02, 16, 30/11
 4 ngày 3 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  11, 25/10 - 01, 15/11
 4 ngày 4 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  21, 28/10 - 4,11,18,25/11 - 2,9,16/12
 5N4Đ
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tuần
 5 ngày 4 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng tuần
 3 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hằng ngày
 3 Ngày 3 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành tối thứ 6 hàng tuần
 2 Ngày 2 Đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng ngày
 Đi về trong ngày
 TP Hồ Chí Minh
  Hàng tháng
 6 ngày 5 đêm
 TP Hồ Chí Minh
  Khởi hành hàng tháng
 5 ngày 4 Đêm